×
 

Veiligheid

Lakerlopen was in het verleden een buurt die nogal wat overlast kende. Inmiddels is een deel van de overlast verdwenen. Zo waren drugspanden en de toenmalige permanente dagopvang voor drugsverslaafden (vanaf 2012 dagactiveringscentrum voor verslaafden) de belangrijkste oorzaken van overlast. Dealers, criminele verslaafden, zwervers en asociale bewoners zorgden voor problemen en verziekten de sfeer in de buurt.

Politie

In september 2001 krijgt Lakerlopen daarom een buurtbrigadier, anno 2015 is dat Paul Rooijakkers (e-mail paul.rooijakkers@politie.nl) Hij surveilleert langs het dagactiveringscentrum voor verslaafden, inspecteert winkelcentrum Haagdijk, geeft eigenaren van foutgeparkeerde auto's en aanhangers een bon en spreekt 'hangjongeren' aan als ze overlast veroorzaken.

Dagopvang werd dagactiveringscentrum

In Lakerlopen, aan de Kanaaldijk-Noord, was jarenlang de permanente dagopvang en methadonverstrekking voor drugsverslaafden gevestigd. De dagopvang is in 2012 veranderd in een dagactiveringscentrum. In het dagactiveringscentrum worden alle verslaafde en niet-verslaafde dak- en thuislozen geactiveerd, een veel bredere doelgroep dan in de vroegere dagopvang. Meer informatie via telefoon 14040 en www.Eindhoven.nl/daklozen

Klankbordgroep Dagopvang

Vanwege de overlast werd de klankbordgroep Dagopvang in het leven geroepen die nog steeds bestaat maar nu klankbordgroep Dagactering heet. Bewoners bespreken met Novadic-Kentron, politie en gemeente de problemen. Het alcolholverbod dat in 2004 ingesteld werd, bestaat nu nog steeds.

Buurtpreventie

Lakerlopen moet veiliger en leefbaarder worden. Om dat doel te bereiken, besloot het wijkbeheerteam in 2001 te gaan schouwen. Om de zes weken inspecteerden gemeente, corporaties, politie, Novadic-Kentron en bewoners een gedeelte van de wijk. Inmiddels is het wijkbeheerteam ter ziele en heeft de werkgroep Buurtpreventie de taak overgenomen.

8 Email

Related