×
 

Geschiedenis

De geschiedenis van Lakerlopen begint met de bouw van 311 arbeiderswoningen, (begin jaren twintig) op de akkers van klein Tongelre. De volgende fase van bebouwing betreft die van de 221 Trudowoningen, in en na de Tweede Wereldoorlog. De laatste fase betreft die van het tweede Trudocomplex, de 264 genoemd. De geschiedenis van deze woningen volgt later.

De "311"

De 311 arbeiderswoningen in Tongelre zijn het eerste bouwproject van de nog jonge rooms-katholieke woningbouwvereniging St. Joseph (een van de voorlopers van de Woningstichting SWS opgericht 1919). De vereniging ziet de woningbouw als een instrument in de strijd voor emancipatie van de katholieke arbeider. En als een middel om hem voor de beweging te winnen of te behouden. In augustus 1919 koopt de St. Joseph 65.000 vierkante meter grond op de akkers van Klein Tongelre aan de Tongelresestraat. Verwonderlijk is dat niet. Juist op deze plek dichtbij het Eindhovens Kanaal staan dan veel fabrieken met arbeiders die gehuisvest moeten worden.


De bebouwing zoals het vroeger was.

Bouwvergunning

De bouwvergunning voor de eerste honderd woningen van de St Josephbouw (ook wel De Bouw genoemd) wordt verleend in augustus 1920. Maar vóór die tijd zijn de bouwwerkzaamheden al begonnen. De plannen zijn dan nog niet eens helemaal uitgewerkt. Dit heeft belangrijke consequenties voor de kwaliteit van de woningen. Omdat men de bouw niet verder wil vertragen, wordt genoegen genomen met een niet optimale uitvoering. Al in de jaren twintig moeten veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden en in het jaarverslag van de Joseph van 1949 wordt gerept over een beklagenswaardige toestand van de '311'.


De bebouwing zoals het nu is.

Architect

Voor het ontwerp wordt de bekende Eindhovense architect Louis Kooken ( 1867 - 1940) aangetrokken. Kooken heeft dan al verschillende gebouwen op zijn naam staan waaronder de Watertoren, de toren van de Woenselse Petruskerk en fabrieksgebouwen voor Redelé, Philips en Mignot & De Block. Hij is op een breed terrein werkzaam. Hij ontwerpt woon -en winkelpanden, fabrieksgebouwen, kerken, kloosters en woningcomplexen.

8 Email

Related